Type Ex lovende kropp og benstomme
Huvud Fin form och bredde, bra profil ~ noe ujevn panne! Utmaskning i utveckling
Ögon Bra UTTRYKK og farge
Öron Bra size, medium lavt plasserte
Päls Ex. kvalitet, medium til fin hvitflikk
Svans fin lengde
Kondition i vakker kondition. Snill !!!
Allmänt intryck Sterke kvaliteter. Medium bredt ujeveparti
Bedömningsresultat Ex 1, BIV kl 11/12
Domare Raymond Alessandro Saetré